سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : جمعه 90/3/27 | 6:19 عصر | نویسنده : دکتر رحمت سخنی

سایت پزشکی دکتررحمت سخنی Dr.R. Sokhani

     اسکن ریه وبیماریهای ریوی

Lung - CT Scan
انتخاب :دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

بررسی بیماری های ششی به روش پزشکی هسته ای آسان و ارزان انجام می گیرد . در این روشها گازهای رادیواکتیو مانند گزنون133Xe 54 و یا مولکولهای درشت نشاندار بکار می روند .
بسته شدن یک سرخرگ بزرگ در شش با لخته خون یعنی آمبولی شش در پزشکی دردسر بزرگی است . در پزشکی هسته ای برای آزمایش آمبولی ششی نزدیک  3mci ) 100MBq) آلبومین نشاندار با Tc 99m   را در سیاهرگ بیمار تزریق می کنند . مولکولهای درشت این ماده پس از تزریق به قلب و پس از آن به ششها می رسند . مولکولهای درشت ،‌بزرگتر از آن هستند که از میان مویرگهای ششی بگذرند و بصورت موقتی در ورودی برخی از مویرگهای فعال گرفتار می شوند . این مولکولهای درشت کمتر از 1% مویرگها را می بندند و پس از یک تا دو ساعت خرد می شوند و راه خون باز می شود . یک اسکن یا نگاره با دوربین گاما که پس از تزریق گرفته شود ، نمایشگر تراکم رادیواکتیویته در جایگاه مویرگهای فعال و رادیواکتیویته ای کمتر در بخشهای بسته شده شش خواهد بود  . نگاره های دوربین گاما از ششهای سالم از زاویه ای مختلف و ششهای دچار آمبولی را نشان می دهد

 منبع :سایت جامع رادیولوژی ایران

http://www.rs272.com/

http://www.prin.ir

http://rs1362.blogdoon.com/

http://rs272.persianblog.ir/

http://www.sahand272.blogfa.com/

http://www.rs272.parsiblog.com/

WEST AZERBAIJAN  URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI
       

  • paper | فروش بک لینک | بک لینک