سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/6/30 | 12:0 صبح | نویسنده : دکتر رحمت سخنی

اسکن غدد مختلف بدن gland ct scan

انتخاب :دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

اسکن غده تیروئید :
تیروئید نخستین عضو بدن است که پس از دسترسی به جاروبگر خطی در سال 1950 از آن نگاره رادیوایزوتوپی گرفته شد . تیروئید گاهی دارای گره ها یا  تکمه هایی است که جذب کننده مولکولهای نشاندار نبوده و سرد نامیده می شوند و نسبت به بافت سالم تیروئید که جذب کننده مولکولهای نشان دار با مواد رادیواکتیو است ، احتمال سرطانی شدنشان بیشتر است .
در گذشته برای اسکن تیروئید نزدیک به MBq 4 ( Ciµ 100 ) 131I ، یک روز پیش از نگاره برداری به بیمار خورانده می شد . دوز پرتوی که از اینراه به بیمار داده می شد ،‌ بالا بود . رادیوایزوتوپ دیگری که از عنصر ید می تواند در این روش بکاررود  135Iبا نیم عمر سه ساعت است که این رادیوایزوتوپ هم به علت دردسرهای تکنیکی کاربرد ندارد . تکنسیم بصورت یون پرتکنتات4 TcO 99m به وسیله همان بافتهایی که ید را جذب می کنند ، جذب می شود . اندازهTc 99m  در این روش نزدیک به MBq150 ( نزدیک به mic 4 ) است که به بیمار تزریق     می شود . از آن جا کهTc 99m   تابش کمتری به بیمار می دهد ، به دیگر رادیونوکلئیدها برتری دارد . زمان لازم برای وارد شدن مولکورهای نشاندار به غده تیروئید پس از تزریق با Tc 99m   نزدیک به 20 دقیقه است .

ب ) اسکن غده پاراتیروئید


برای اسکن این غده تکنسیم ،‌تالیوم و یا Mibi بکار می رود . یکی از روشهای اسکن پاراتیروئید ،‌ تزریق 500MBq(15mCi) تکنسیم است که پس از 15 دقیقه اسکن گرفته می شود . اگر نیاز باشد اسکن هر ساعت و یا هر دو ساعت پس از نخستین اسکن انجام می گیرد .

ج ) اسکن غده فوق کلیه            

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای اسکن غده فوق کلیه ،‌ کلسترول نشاندار شده باید ( I ) رادیواکتیو و با اکتیویته 20 مگا بکرل ( 500µCi ) بکار می رود اسکن بر حسب نیاز پس از 24 ساعت ،‌ 48 ساعت ، 72 ساعت و یا 96 ساعت انجام می گیرد .

منبع :سایت جامع رادیولوژی ایران

http://www.rs272.com/

http://www.prin.ir

http://rs1362.blogdoon.com/

http://rs272.persianblog.ir/

http://www.sahand272.blogfa.com/

http://www.rs272.parsiblog.com/

WEST AZERBAIJAN  URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI
  • paper | فروش بک لینک | بک لینک